POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych  osobowych jest ECS-RS. sp. z o.o. (ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, NIP: 5272828276, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem: KRS 0000705162.

ECS-RS. sp. z o.o przetwarza przekazane dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Ciebie lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług realizowanych na podstawie zawartej umowy z ECS-RS sp. z o.o.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych osobowych możliwy jest pod adresem e- mail…..

Co to jest cookies i do czego są wykorzystywane?

ECS-RS. sp. z o.o oraz jej dostawcy usług korzystają na swoich stronach internetowych z plików cookies zwanych również ciasteczkami. Plik cookie to bardzo mały fragment informacji zapisanej w formie pliku tekstowego umieszczanego w Twoim komputerze. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookies dostępne są na stronie: https://www.allaboutcookies.org.

Korzystamy z plików cookies w celu tworzenia zbiorczych statystyk odwiedzających nasze strony internetowe oraz ich zachowań w sieci. Wykorzystujemy te informacje, aby dowiedzieć się, które z części naszej witryny internetowej są najczęściej odwiedzane oraz na potrzeby wprowadzania odpowiednich usprawnień. Dane mają charakter skumulowany, co oznacza, że nie możemy dokonywać identyfikacji poszczególnych odwiedzających. Stosujemy również cookies podmiotów, z którymi współpracujemy tj. Facebook.com, Onet.pl, Google.com lub innych podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Sposób funkcjonowania plików cookies wyżej wskazanych podmiotów może być inny niż w ECS-RS. Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych. Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/Onet: https://polityka-prywatnosci.onet.pl/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZReklamaNasi dostawcy usług korzystają również z plików cookies oraz znaczników cyfrowych na potrzeby wspomagania naszych programów reklamowych.

Odwiedzając inne strony internetowe mogą Państwo zobaczyć reklamę firmy ECS-RS. sp. z o.o, ponieważ odwiedzili Państwo naszą stronę. Istnieje możliwość wyłączenia opcji sieciowych programów reklamowych, które śledzą Państwa aktywność w różnych witrynach na potrzeby dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych treści reklamowych. Instrukcja wyłączania plików cookies. Istnieje również możliwość ustawienia Państwa przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała ona lub odrzucała wszystkie konkretne pliki cookies. Można także ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby wysyłała ona ostrzeżenie za każdym razem, kiedy plik typu cookie jest przesyłany do Państwa komputera. Mogą Państwo również usuwać pliki cookies, które zostały zachowane na Państwa komputerze. Poniżej instrukcja dla trzech wybranych przeglądarek.

Przeglądarka Firefox Quantum

1.W pasku menu wybierz zakładkę Narzędzia.2.Wybierz Opcje.3.Wybierz zakładkę   Prywatność i bezpieczeństwo.4.Wybierz opcję Akceptowanie ciasteczek i danych stronby włączyć obsługę ciasteczek. Aby ją wyłączyć, wybierz Blokowanie ciasteczek i danych stron.5.Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

 Przeglądarka Internet Explorer

1.Wybierz zakładkę narzędzi na pasku menu.2.Wybierz zakładkę Opcje internetowe.3.Wybierz zakładkę Prywatność w najwyższej pozycji menu.4.Wybierz przycisk Zaawansowane.5.Zmień ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Internet Explorer.6.Wybierz Zastosuj, OK oraz zamknij ekran.

Przeglądarka Google Chrome

1.Wybierz narzędzia.2.W prawym górnym rogu następnie Ustawienia.3.Wybierz u dołu Zaawansowane.4. W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo wybierz Ustawienia treści.5.WybierzPliki cookie.6.Zmień ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Google Chrome.7.Zamknij ekran. Gromadzenie innych danych.

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

 

Komu możemy przekazać dane?                                  

Twoje dane udostępnimy naszym uprawnionym pracownikom i współpracownikom, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych. Poza tym udostępnimy je naszym podwykonawcom oraz uprawnionym partnerom, tzn. podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w przedsięwzięcie, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych. Twoich danych nie przekażemy do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ECS-RS. sp. z o.o. (ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa).

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu świadczenia usług realizowanych na podstawie zawartej umowy z ECS-RS sp. z o.o.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej zgodnie z art. 25 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez  okres pięciu lat.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało nie zawarciem umowy.

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie  zautomatyzowanych decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Dyrektywie  2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie np. elektroniczne potwierdzenie udziału w warsztatach/szkoleniach.